Rådet for innvandrere

Rådet er nyopprettet fra 2015. Arbeids- og ansvarsområde:

Innvandrerrådet skal jobbe generelt for og har uttalerett til politiske utvalg og kommunestyret i saker som gjelder:

  • Løfte frem innvandrernes perspektiv i samfunnsmessige spørsmål
  • Gi kommunestyret råd i saker som angår kommunens innbyggere med minoritetsbakgrunn
  • Være samarbeidsorgan og bindeledd mellom minoritetsbefolkningen, kommuneadministrasjonen og politikerne
  • Ha funksjon som brobygger og fremme mangfold og integrering.
  • Utarbeide forslag til budsjett for sin virksomhet.

Rådet kan ta opp saker av eget initiativ, men skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet består av:

Varamedlemmer er:

Referat og møteinnkallinger:

 

Kontaktinformasjon

Åse Selaasdal
Leder NAV Tvedestrand
Telefon 55 55 33 33
Mobil 913 45 874