Teknikk-, plan- og naturutvalget 2023-2027

Underlagt kommunestyret finner vi Teknikk-, plan og naturutvalget. Utvalget har 9 medlemmer, oversikt over disse er nederst i artikkel.

Utvalget har følgende oppgaver:

 • Avgi innstilling til kommunestyret i saker som forelegges utvalget, og i saker som utvalget selv tar opp
 • Fatte vedtak i saker hvor kommunestyret har delegert fullmakter
 • På eget initiativ ta opp til behandling saker som det mener bør tas opp/utredes
 • Etter at sakene er ferdig behandlet og innstilling foreligger, sendes de til kommunestyret

Utvalget har følgende ansvarsområder:

 • Brannvern
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Parkering
 • Gatenavn
 • Byggesak og oppmåling
 • Vedlikehold av bygg, veier, gatelys mv.
 • Konsesjonssaker inkl. 0-konsesjonssaker
 • Miljø- og naturvern, friluftsarealer
 • Landbrukssaker
 • Viltstell og fiskesaker
 • Høringsuttaler innen eget saksområde
 • Politisk ”verksted”
 • Utvalgets medlemmer supplert med ordfører og varaordfører skal utgjøre kommunens planutvalg
 • Tre av medlemmene utgjør klageutvalg for saker avgjort av administrasjonen og som faller inn under komiteens ansvarsområder, se fvl. § 28, andre ledd. Se klageutvalget for teknikk
 • Minst en av medlemmene er med i kommunens forhandlingsutvalg for grunnerverv
 • Minst en av medlemmene er med i kommunens faste byggekomité

 

Teknikk-, plan og naturutvalgets sekretær: Sverre Øvrelid Steen

Oversikt over medlemmer i Teknikk-, plan og naturutvalgets for perioden 2023-2027: 

NavnRolle Partitilhørighet
Morten FossLeder1Senterpartiet
Einar JohnsenNestleder2Høyre
Torhild HagenMedlem3Høyre
Fredrik GrotleMedlem4Høyre
Birgit Kristin FidgettMedlem5Senterpartiet
Olaf TrysnesMedlem6Arbeiderpartiet
Ingrid Glende-GranerudMedlem7Arbeiderpartiet
Line Øvernes MørchMedlem8Venstre
Håkon HauglandMedlem9Kristelig Folkeparti
Birger EggenVaramedlem10Høyre
Andreas LilleholtVaramedlem11Senterpartiet
Sindre AuselVaramedlem12Høyre
Karen Synnøve Nilsen WaagestadVaramedlem13Høyre
Martin GrimslandVaramedlem14Senterpartiet
Tage Isak ThorsenVaramedlem15Høyre
Hanne WoldVaramedlem16Høyre
Kay Henning HolumVaramedlem17Arbeiderpartiet
Hanne NorabergVaramedlem18Arbeiderpartiet
Tore UstadVaramedlem19Arbeiderpartiet
Reidun LundbergVaramedlem20Arbeiderpartiet
Henrik Magnus MünterVaramedlem21Fremskrittspartiet
Lars Erik Revheim HålandVaramedlem22Venstre
Ester Alltidpåfarten NordmoVaramedlem23Fremskrittspartiet
Frode SeiersnesVaramedlem24Sosialistisk Venstreparti
Guri Margrete Idsø VikenVaramedlem25Sosialistisk Venstreparti
Haldis Kverum CarlsenVaramedlem26Kristelig Folkeparti