Ungdomsrådet

Tvedestrand ungdomsråd er ungdommens eget organ, med medlemmer valgt av elever ved Lyngmyr ungdomsskole og Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Tvedestrand ungdomsråd ble startet høsten 2002.

Ungdomsrådet tar opp de sakene medlemmene ønsker å ta opp, er høringsinstans i kommunestyret for saker som angår ungdom og gir råd til kommunestyret om fordeling av tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Enhetsleder for familiehuset, Kristin de Lange Johannessen, er sekretær for ungdomsrådet. 

Medlemmer skoleåret 2020/2021:

Funksjon: Navn: Klasse: Telefon: E-post:
Leder:  Mari Due-Tønnessen     400 57 861  
Nestleder: Hafza S. Ahmed      
Medlem: Caroline L. Aall      
Medlem: Lea Kulland Solfjeld      
Medlem: Lotta Granerud      
Medlem: Selma Sundsdal      
Medlem: Thomas W. Skårer      


Referat og møteinnkallinger:

21.09.21 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 06.09.21 (PDF, 110 kB)
20.09.21 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 24.08.21 (PDF, 102 kB)
20.06.21 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 14.06.21 (PDF, 105 kB)
10.05.21 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 03.05.21 (PDF, 134 kB)
22.03.21 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 15.03.21 (PDF, 112 kB)
08.02.21 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.02.21 (PDF, 109 kB)
18.12.20 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 07.12.20 (PDF, 35 kB)
09.11.20 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 09.11.20 (PDF, 35 kB)
15.10.20 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 12.10.20 (PDF, 57 kB)
31.08.20 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 31.08.20 (PDF, 369 kB)
08.10.18 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.01.18 (PDF, 373 kB)
08.05.18 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.05.18 (PDF, 437 kB)
02.05.18 - Innkalling til møte i Ungdomsrådet 08.05.18 (PDF, 250 kB)
03.04.18 - Tilbakemelding fra Ungdomsrådet på mulighetsstudie for området rundt Tjenna sentrum (PDF, 172 kB)
03.04.18 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 12.03.18 (PDF, 212 kB)

 

Kontaktinformasjon

Kristin de Lange Johannessen
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 975 25 290