Ungdomsrådet

Tvedestrand ungdomsråd er ungdommens eget organ, med medlemmer valgt av elever ved Lyngmyr ungdomsskole og Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Tvedestrand ungdomsråd ble startet høsten 2002.

Ungdomsrådet tar opp de sakene medlemmene ønsker å ta opp, er høringsinstans i kommunestyret for saker som angår ungdom og gir råd til kommunestyret om fordeling av tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Enhetsleder for familiehuset, Kristin de Lange Johannessen, er sekretær for ungdomsrådet. 

Medlemmer skoleåret 2018/2019:

Funksjon: Navn: Klasse: Telefon: E-post:
Leder:  Martine Nævestad   2. vgs 951 71 696 martinenevestad@gmail.com
         
Lyngmyr ungdomsskole
  Johanna Skrettingland    9. klasse  930 56 304 johanna.skrettingland@gmail.com
  Klara Svalheim   10. klasse   976 72 789 klarasvalheim@gmail.com
  Mari Due-Tønnessen 8. klasse 400 57 861  
Tvedestrand videregående skole
  Tore Andreassen      2. klasse  952 24 283   
Nest leder Anastasia Lunde     2. klasse  950 23 755    lundeanastasia@gmail.com
  Ferdinand Vanay 2. klasse  911 85 650    ferdinandvanay@hotmail.com

                                                                                            

Referat og møteinnkallinger:

08.02.21 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.02.21 (PDF, 109 kB)
09.11.20 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 09.11.20 (PDF, 35 kB)
31.08.20 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 31.08.20 (PDF, 369 kB)
08.10.18 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.01.18 (PDF, 373 kB)
08.05.18 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.05.18 (PDF, 437 kB)
02.05.18 - Innkalling til møte i Ungdomsrådet 08.05.18 (PDF, 250 kB)
03.04.18 - Tilbakemelding fra Ungdomsrådet på mulighetsstudie for området rundt Tjenna sentrum (PDF, 172 kB)
03.04.18 - Referat fra møte i Ungdomsrådet 12.03.18 (PDF, 212 kB)
 

Kontaktinformasjon

Kristin de Lange Johannessen
Avdelingsleder og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 975 25 290