Ungdomsrådet

Tvedestrand ungdomsråd er ungdommens eget organ, med medlemmer valgt av elever ved Lyngmyr ungdomsskole og Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Tvedestrand ungdomsråd ble startet høsten 2002.

Ungdomsrådet tar opp de sakene medlemmene ønsker å ta opp, er høringsinstans i kommunestyret for saker som angår ungdom og gir råd til kommunestyret om fordeling av tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Enhetsleder for familiehuset, Kristin de Lange Johannessen, er sekretær for ungdomsrådet. 

Medlemmer skoleåret 2018/2019:

Funksjon: Navn: Klasse: Telefon: E-post:
Leder:  Marine Nævestad   2. vgs 951 71 696 martinenevestad@gmail.com
         
Lyngmyr ungdomsskole
  Johanna Skrettingland    9. klasse  930 56 304 johanna.skrettingland@gmail.com
  Klara Svalheim   10. klasse   976 72 789 klarasvalheim@gmail.com
  Mari Due-Tønnessen 8. klasse 400 57 861  
Tvedestrand videregående skole
  Tore Andreassen      2. klasse  952 24 283   
Nest leder Anastasia Lunde     2. klasse  950 23 755    lundeanastasia@gmail.com
  Ferdinand Vanay 2. klasse  911 85 650    ferdinandvanay@hotmail.com

                                                                                            

Referat og møteinnkallinger:

Kontaktinformasjon

Kristin de Lange Johannessen
Enhetsleder og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 975 25 290