Ungdomsrådet

Tvedestrand ungdomsråd er ungdommens eget organ, med medlemmer valgt av elever ved Lyngmyr ungdomsskole og Tvedestrand og Åmli videregående skole.

Tvedestrand ungdomsråd ble startet høsten 2002.

Ungdomsrådet tar opp de sakene medlemmene ønsker å ta opp, er høringsinstans i kommunestyret for saker som angår ungdom og gir råd til kommunestyret om fordeling av tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Enhetsleder for familiehuset, Kristin de Lange Johannessen, er sekretær for ungdomsrådet. 

Møtedatoer våren 2023 - kommunehuset: 

  • Mandag 17. april - tema er 17. mai-feiring
  • Mandag 18. mai - Ordinært møte før formannskap og kommunestyret
  • Mandag 12. juni - Ordinært møte før formannskap og kommunestyret
Ungdomsrådets medlemmer
Funksjon Navn Klasse Telefon Epost
Leder Mari Due-Tønnessen Videregående skole 40057861 maridue05@gmail.com
Nestleder Elias Olsbu Videregående skole 48159983 elias.olsbu@gmal.com
Medlem Lea Kulland Solfjeld Videregående skole 90868214 leasol.no@gmail.com
Medlem Selma Sundsdal Videregående skole 47677707 sundsdalselma@gmail.com
Medlem Tuva Lomm Videregående skole 41256950 tuvalomm@icloud.com
Medlem Julian Eriksen Eide Lyngmyr skole 48381626 julanerikseneide@gmail.com
Medlem Emil Løvdal Nydal Lyngmyr skole 48384020 emilnydal08@icloud.com

Referat og møteinnkallinger:

2023

Referat fra møte i ungdomsrådet 04.12.23 (PDF, 103 kB) - med vedlegg (PDF, 3 MB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 10.10.23 (PDF, 107 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 11.09.23 (PDF, 98 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 12.06.23 (PDF, 526 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 08.05.23 (PDF, 101 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 17.04.23 (PDF, 101 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 13.03.23 (PDF, 102 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 16.01.23 (PDF, 103 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 06.02.23 (PDF, 106 kB)

2022

Referat fra møte i ungdomsrådet 05.12.22 (PDF, 99 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 07.11.22 (PDF, 431 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 12.09.22 (PDF, 110 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 13.06.22 (PDF, 112 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 02.05.22 (PDF, 102 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 14.03.22 (PDF, 101 kB)
Referat fra møte i ungdomsrådet 07.02.22 (PDF, 135 kB)

2021

Referat fra møte i Ungdomsrådet 06.12.21 (PDF, 101 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.11.21 (PDF, 109 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 11.10.21 (PDF, 108 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 20.09.21 med vedlegg (PDF, 121 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 06.09.21 (PDF, 110 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 24.08.21 (PDF, 102 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 14.06.21 (PDF, 105 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 03.05.21 (PDF, 134 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 15.03.21 (PDF, 112 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.02.21 (PDF, 109 kB) 

2020

Referat fra møte i Ungdomsrådet 07.12.20 (PDF, 35 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 09.11.20 (PDF, 35 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 12.10.20 (PDF, 57 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 31.08.20 (PDF, 369 kB)

2018

Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.01.18 (PDF, 373 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 08.05.18 (PDF, 437 kB)
Innkalling til møte i Ungdomsrådet 08.05.18 (PDF, 250 kB)
Tilbakemelding fra Ungdomsrådet på mulighetsstudie for området rundt Tjenna sentrum (PDF, 172 kB)
Referat fra møte i Ungdomsrådet 12.03.18 (PDF, 212 kB)
 

Kontaktinformasjon

Kristin De Lange Johannessen
Avdelingsleder, avdeling helse og familie og sekretær for ungdomsrådet
E-post
Telefon 37 19 93 32
Mobil 97 52 52 90