Møteprotokoller fra Kommunestyret - 2007

Møteprotokoller Kommunestyret 2007 (periode 2007-2011)
Møtedato Dokument Saksliste
23.10.2007 Møteprotokoll (.PDF, 496 kB) PS 116/07 Godkjenning av kommunestyrevalget 2007
PS 117/07 Valg av Formannskap
PS 118/07 Valg av Ordfører
PS 119/07 Valg av Varaordfører
PS 120/07 Valg av Kontrollutvalg
PS 121/07 Valg av medlem og varamedlem til representantskapet for Arendal revisjonsdistrikt IKS
PS 122/07 Valg av Livsløpskomité
PS 123/07 Valg av Teknikk-, plan- og naturkomité
PS 124/07 Valg av fast utvalg for plansaker
PS 125/07 Valg av representant til eiermøtet i Agder Energi
PS 126/07 Valg til Kommunenes Sentralforbund
PS 127/07 Valg av Valgkomité
20.11.2007 Møteprotokoll (.PDF, 2 MB)
11.12.2007 Møteprotokoll (.PDF, 3 MB)
Møteprotokoll
Møteprotokoll
Møteprotokoll
Møteprotokoll
Møteprotokoll
Møteprotokoll
Møteprotokoll
Møteprotokoll
Møteprotokoll
Møteprotokoll