Står du i manntallet?

Manntallet for Tvedestrand kommune for kommune- og fylkestingsvalget 2019 er utlagt til gjennomsyn fra og med 15. juli til og med valgdagen 9. september på

  • Administrasjonsbygget i Tjennaveien 30

Du er manntallsført på den bostedsadressen du hadde pr. 30. juni i valgåret.  Hvis du har flyttet til en annen kommune, og flyttemeldingen ikke var registrert i folkeregisteret pr. 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du er manntallsført eller om du vil forhåndsstemme.

Forhåndsstemmegivning starter 12. august og avsluttes 5. september. Du kan stemme på kommunens administrasjonsbygg:

Mandag, tirsdag, onsdag 10.00–14.00
Torsdag 10.00–19.00

Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgkort. Dersom navnet ditt er utelatt fra manntallet, eller det er andre feil i manntallslistene, må begrunnet krav om innføring/oppretting sendes skriftlig til Tvedestrand valgstyre, Postboks 38, 4901 Tvedestrand. Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Jan Dukene
Leder av valgstyret

Kontaktinformasjon

Sentralbord Tvedestrand Kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00