Sametingsvalget

Her kommer det informasjon om gjennomføringen av sametingsvalget i Tvedestrand kommune. 

I mellomtiden kan du lese om sametingsvalget på nettsidene til Sametinget.