Står du i manntallet?

Manntallet for Tvedestrand kommune for stortingsvalget 2021 legges ut til gjennomsyn fra og med 15. juli til og med valgdagen 13. september på

  • Administrasjonsbygget i Tjennaveien 30, Tvedestrand

Du er manntallsført på den bostedsadressen du hadde pr. 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en annen kommune, og flyttemeldingen ikke var registrert i folkeregisteret pr. 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du er manntallsført eller om du vil forhåndsstemme.

Forhåndsstemmegivning starter 10. august og avsluttes 10. september. Du kan stemme på kommunens administrasjonsbygg, se tidspunkter med mer her: Når og hvor kan jeg stemme?

Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgkort, enten digitalt eller i papir (dersom du har reservert deg mot elektronisk post). Dersom navnet ditt er utelatt fra manntallet, eller det er andre feil i manntallslistene, må begrunnet krav om innføring/oppretting sendes skriftlig til Tvedestrand valgstyre, Postboks 38, 4901 Tvedestrand. Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Marianne Landaas
Leder av valgstyret

Kontaktinformasjon

Sentralbord Tvedestrand Kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00