Politisk møtekalender 2020

Forkortelser:

AMU - Arbeidsmiljøutvalg | TPN - Teknikk-, plan- og naturutvalg | ADM. OG LIKEST. - Administrasjons- og likestillingsutvalg | FOR - Formannskap | KOM - Kommunestyre

Politisk møtekalender 2020
Mnd AMU TPN ADM. OG LIKEST. / FOR KOM
Dag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
Kl. slett 14.00 13.00 08.00 / 09.00 14.00
Januar 15. Felles form. ØA (onsdag)
Februar 25. 4. 4. 11.
Mars 10. 10. 17.
April 28. 15. (ons) 15. (ons) 21.
Mai 26. 12. 12. 19. (regnsk./årsmeld.)
Juni 23. 9. 9. 16. (1. tertial)
Juli
August
September 15. 1. 1. (+ budsjettseminar først) 8. (handlingsplan)
Oktober 27. 13. 13. 20. (2. tertial)
November 24. 10. 3. Evt. drøftingsmøte budsjett 24. 17. (budsjett fremlegges)
Desember 8. 1. (budsjettmøte) 8. 15. (budsjett behandles)