Politisk møtekalender 2021

Forkortelser:

TPN - Teknikk-, plan- og naturutvalg | ADM. OG LIKEST. - Administrasjons- og likestillingsutvalg | FOR - Formannskap | KOM - Kommunestyre

Politisk møtekalender 2021
Mnd TPN ADM. OG LIKEST. UTV. / FOR KOM
Dag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
Kl. slett 13.00 08.00 / 09.00 14.00
Januar
Februar 9. 9. 16.
Mars 16. 16. 23.
April
Mai 4. 4. 11. (regnsk./årsmeld.)
Juni 15. 15. 22. (1. tertial/utkast handlingsplan)
Juli
August
September 7. 7. (+ budsjettseminar først) / 14. Valgstyre (godkjenning valg) 21. (handlingsplan)
Oktober 12. 12. 19. (2. tertial)
November 9. 9. / 23. (drøftingsmøte budsjett) / 30. (budsjettmøte) 16. (budsjett fremlegges)
Desember 7. 7. (budsjettmøte) 14. (budsjett behandles)