Politisk møtekalender 2022

Forkortelser:

TPN - Teknikk-, plan- og naturutvalg | ADM. OG LIKEST. - Administrasjons- og likestillingsutvalg | FOR - Formannskap | KOM - Kommunestyre

Politisk møtekalender 2022
Mnd TPN ADM. OG LIKEST. UTV. / FOR KOM
Dag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
Kl. slett 13.00 08.00 / 09.00 14.00
Januar
Februar 8. 8. 15.
Mars 15. 15. 22.
April
Mai 3. 3. 10. (regnsk./årsberetning)
Juni 14. 14. 21. (1. tertial rap. og utkast handlingsplan)
Juli
August
September 13. 13. (+ budsjettseminar og handlingsplan)) 20. (handlingsplan)
Oktober 11. 11. (2. tertial rap.) 18. (2. tertial rap.)
November 8. 8. / 22. (drøftingsmøte budsjett/økonomiplan) / 29. (budsjettmøte) 15. (budsjett fremlegges)
Desember 6. 6. (budsjettmøte) 13. (budsjett/øk.plan behandles)