Politisk møtekalender 2023

Forkortelser:

TPN - Teknikk-, plan- og naturutvalg | ADM. OG LIKEST. - Administrasjons- og likestillingsutvalg | FOR - Formannskap | KOM - Kommunestyre

Politisk møtekalender 2023
Mnd TPN ADM. OG LIKEST. UTV. / FOR KOM
Dag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
Kl. slett 13.00 08.00 / 09.00 14.00
Januar
Februar 7. 2. Felles formannskapsmøte Østre Agder. 7. 14.
Mars 14. 14. 21.
April
Mai 9. 9. 16. Regnskap og årsberetning
Juni 13. 13. 1. tertial rapport og utkast handlingsplan 20. 1. tertial rapport og utkast handlingsplan
Juli
August
September 12. 12. + budsjettseminar og handlingsplan 19. Handlingsplan
Oktober 10. 10. 2. tertial rapport 17. 2. tertial rapport
November 7. 7. / 21. Drøftingsmøte budsjett / 28. Budsjettmøte 14. Budsjett og økonomiplan fremlegges
Desember 5. 5. 12. Budsjett/øk.plan behandles