Politisk møtekalender 2023

NB! Merk at møter i september som skulle vært avholdt tirsdag 12. september er flyttet til onsdag 13. september på grunn av gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Forkortelser:

TPN - Teknikk-, plan- og naturutvalg | ADM. OG LIKEST. - Administrasjons- og likestillingsutvalg | FOR - Formannskap | KOM - Kommunestyre

Politisk møtekalender 2023
Mnd TPN ADM. OG LIKEST. UTV. / FOR KOM
Dag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
Kl. slett 13.00 08.00 / 09.00 14.00
Januar
Februar 7. 2. Felles formannskapsmøte Østre Agder. 7. 14.
Mars 14. 14. 21.
April
Mai 9. 9. 16. Regnskap og årsberetning
Juni 13. 13. 1. tertial rapport og utkast handlingsplan 20. 1. tertial rapport og utkast handlingsplan
Juli
August
September 13. 13. + budsjettseminar og handlingsplan 19. Handlingsplan
Oktober 10. 10. 2. tertial rapport 17. 2. tertial rapport
18. (konstituerende)
November 9. 8. / 21. Drøftingsmøte budsjett / 29. Budsjettmøte 15. Budsjett og økonomiplan fremlegges
Desember 7. 6. 13. Budsjett/øk.plan behandles