Vi bytter sak-/arkivsystem 1. juni. Dette betyr at vi også får ny innsynsmodul.


På grunn av omleggingen vil det muligens bli noen dager, i verste fall uker, der postlista fra og med 1. juni ikke er tilgjengelig gjennom innsynsmodul her på nettsiden. 

Dersom du ønsker å få postliste fra etter 1. juni tilsendt, kan du sende oss en e-post: post@tvedestrand.kommune.no eller du kan ta kontakt med ekspedisjonen på tlf 37 19 95 00.

Alt som er produsert fram til 31.05.2019 finner du i vår gamle postliste: http://159.171.0.170/einnsyn-tve/ 

Vi ber om forståelse for forsinkelser og mangler i en overgangsperiode, på forhånd takk!

Postliste - Innsyn i kommunale dokumenter

Postlistene gir opplysninger om kommunale dokumenter som er mer enn 3 dager gamle. I postlisten finner du journalopplysning til inn- og utgående post, samt interne notat, som er offentlige.  

Vi har valgt å ikke publisere våre dokumenter i fulltekst på vår hjemmeside. Dersom du ønsker å se dokumenter i vår postliste, kan du kontakte oss pr epost post@tvedestrand.kommune.no eller vårt sentralbord 37 19 95 00. Oppgi da hvilket saks- og dokumentnummer du ønsker å se.

Frem til ny innsynsløsning er på plass legger vi inn postlistene som PDF i tabellen under: 
 Postliste fra gammelt system finner du her: Gammel postliste (frem til 31.05.2019)