Jarls Ungdomsfond

Jarls ungdomsfond for idrett og kultur er et ikke-kommunalt fond som gir en mulighet for private og bedrifter til å støtte opp under kulturtilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom mellom 13 og 18 år.

Søkere kan være lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som tilgodeser kultur- og idrettstiltak til ungdom og unge (13-18 år) som vil videreutvikle sitt talent innen idrett, kunst og kultur. Søker må ha tilhold i Tvedestrand.

Søknadsskjema og fondets vedtekter finner dere nedenfor. Fondet har egen facebookside.

Vedtekter (PDF, 303 kB)
Rapporteringsmal (PDF, 72 kB)

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Kulturrådgiver
E-post
Mobil 916 02 171