Jarls Ungdomsfond

Logo Jarls ungdomsfondJarls ungdomsfond for idrett og kultur er et ikke-kommunalt fond som gir en mulighet for private og bedrifter til å støtte opp under kulturtilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom mellom 13 og 18 år.

Årlig søknadsfrist er 15. mars. 

Søkere kan være lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som tilgodeser kultur- og idrettstiltak til ungdom og unge (13-18 år) som vil videreutvikle sitt talent innen idrett, kunst og kultur. Søker må ha tilhold i Tvedestrand. 

Søknadsskjema og fondets vedtekter finner dere her:

Skrivbart søknadsskjema - Jarls ungdomsfond for idrett og kultur i Tvedestrand  (DOCX, 39 kB)- word

Søknadsskjema - Jarls ungdomsfond for idrett og kultur i Tvedestrand (PDF, 91 kB) (PDF)

Vedtekter – Jarls ungdomsfond for idrett og kultur i Tvedestrand

Mal for rapportering - Jarls ungdomsfond for idrett og kultur i Tvedestrand (PDF, 72 kB)

Fondet har egen facebookside: https://www.facebook.com/ungdomsfond/ 

Kontaktinformasjon

Anette Pedersen
Leder frivilligsentralen
E-post
Mobil 91 60 21 71