Tvedestrand by og omegns legat for sosialt, humanitært og kulturelt arbeid

Virksomheten ble stiftet 8. november 2016, og blir administrert fra Tvedestrand kommune.

Stiftelsen formål er å gi støtte til sosialt, humanitært og kulturelt arbeid i lag og organisasjoner i Tvedestrand Kommune. Tildeling skjer etter skjønnsmessig vurdering.

Utdeling av midler skjer etter offentlig utlysning i lokalavisen og å kommunens nettside der søknadsfrist opplyses.

Kontaktinformasjon

Louise Bjorkjendal
Veileder
Telefon 55 55 33 33