Tvedestrand by og omegns legat for utdanning

Virksomheten ble stiftet 3. juni 2016 og blir administrert fra Tvedestrand kommune.

Stiftelsen har til formål å dele ut økonomiske midler basert på søknader. Tildeling skjer etter skjønnsmessig vurdering.

Vedtekter for Tvedestrand by og omegns legat for utdanning (PDF, 2 MB)

Utdeling av midler skjer etter offentlig utlysning i lokalavisen og på kommunens nettside der søknadsfrist opplyses.

 


 

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39