Tvedestrand by og omegns legat for utdanning

Virksomheten ble stiftet 3. juni 2016 og blir administrert fra Tvedestrand kommune.

Stiftelsen har til formål å dele ut økonomiske midler basert på søknader. Tildeling skjer etter skjønnsmessig vurdering.

Utdeling av midler skjer etter offentlig utlysning i lokalavisen og på kommunens nettside der søknadsfrist opplyses.

 


 

Kontaktinformasjon

Elisabet Christiansen
Leder Kulturskolen Øst i Agder
E-post
Telefon 37 19 95 74
Mobil 901 02 832