Rådhuset i Tvedestrand benyttes inntil videre til vaksinering, og leies derfor ikke ut til andre formål.

Utleie av rådhuset

Tvedestrand rådhus er et kulturbygg, som kan benyttes til møter, kulturelle og private tilstelninger. Huset kan leies i sin helhet eller enkelte lokaler for seg.

Kontakt kommunens sentralbord for booking. 

 

Utleie rådhuset - prisliste
Lokale Pris lag/forening Pris privat/bedrift
Grønn sal 400 kr 800 kr
Bystyresal 400 kr 800 kr
Storsal 800 kr 2000 kr
Hele rådhuset 1 500 kr 3 500 kr

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord Tvedestrand Kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00