Søknad om barnehageplass

Søknadsfristen er 01.03. for hovedopptak til dere som ønsker plass i våre barnehager fra august. Mer informasjon og søknadsskjema finner dere under punktet Opptak og frister.

Viktig informasjon om Grotten barnehage: 

Fra og med 1. august 2024 flytter hele barnehagen inn i nyoppussede lokaler på gamle Holt skole og utvider til 4 avdelinger. Adressen for barnehagen blir Blivollenveien 9, 4905 Tvedestrand. Dere søker til Grotten, adressen og lokaler endres fra og med 1. august. Navn på barnehagen er ikke endelig bestemt.

Barnehage

Bli kjent med barnehagene i Tvedestrand kommune. Finn informasjon om hvordan du søker og søknadsfrist.