Barnehage

Barnehageplass

Søknadsfristen er 01.03. for hovedopptak til dere som ønsker plass i våre barnehager fra august.

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere under punktet Opptak og frister.

Egendefinert