Barnehage

Barnehageplass

Søknadsfristen er 01.03.23 for hovedopptak til dere som ønsker plass i våre barnehager fra august -23.

Trenger du hjelp til søknad eller mer informasjon, drop inn på kommunehuset Tjennaveien 30: 16/2 kl. 13.00-15.00, 21/2 kl.7.30-9.00, 28/2 kl. 9.00-11.00. 

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere under punktet Opptak og frister.