Barnehage

Barnehageplass

Søknadsfristen er 01.03.22 for hovedopptak til dere som ønsker plass i våre barnehager fra august -22.

Mer info og søknadsskjema finner dere under punktet Opptak og frister.