Barnehage

Barnehageplass

Søknadsfristen er 01.03.23 for hovedopptak til dere som ønsker plass i våre barnehager fra august -23.

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere under punktet Opptak og frister.