Kontakt barnehagekontoret

Hva er våre oppgaver?

Barnehagekontoret administrerer saker som angår både kommunale og private barnehager i kommunen, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Ansatte og kontakt

Linda Fedje er enhetsleder for barnehagene.

Velkommen innom oss på barnehagekontoret som holder til i kommunens administrasjonsbygg, Tjennaveien 30.

Kontaktinformasjon

Linda Fedje
Enhetsleder, barnehage
E-post
Telefon 37 19 95 48
Mobil 971 75 062