Kontakt barnehagekontoret

Hva er våre oppgaver?

Barnehagekontoret administrerer saker som angår både kommunale og private barnehager i kommunen, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Kontakt

Ny sektorleder for læring og oppvekst, Esther K. Hoel, starter den 10. august. Frem til hun er på plass kan henvendelser om barnehage rettes til post@tvedestrand.kommune.no

Velkommen innom oss på barnehagekontoret som holder til i kommunens administrasjonsbygg, Tjennaveien 30.