Kontakt barnehagekontoret

Hva er våre oppgaver?

Barnehagekontoret administrerer saker som angår både kommunale og private barnehager i kommunen, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Kontakt

Ansvarlig leder for barnehagekontoret er Esther K. Hoel, sektorleder for læring og oppvekst.

Velkommen innom oss på barnehagekontoret som holder til i kommunens administrasjonsbygg, Tjennaveien 30.