Kontakt oppvekstkontoret

Hva er våre oppgaver?

Oppvekstkontoret administrerer saker som angår både kommunale og private barnehager i kommunen, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Kontakt

På oppvekstkontoret treffer du saksbehandler Gunn Olsen, barnehagefaglig rådgiver Elin Renate Kristensen og sektorleder for læring og oppvekst, Esther K. Hoel

Dersom du ønsker å kontakte oss kan du nå oss på både telefon og mail. 

Vil du besøke oss, holder vi til i kommunens administrasjonsbygg, Tjennaveien 30 i 3. etasje. 

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 450 35 139
Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 948 34 912
Elin Renate Kristensen
Barnehagefaglig rådgiver. Kontortid: mandag, tirsdag og torsdag 8-13
E-post
Mobil 910 07 475

Kontortid: mandag, tirsdag og torsdag 8-13

Åpningstider

Barnehagefaglig rådgiver Elin R.- Kristensen har kontortid tirsdag og torsdag kl. 08.00 -13.00