Kontakt oppvekstkontoret

Hva er våre oppgaver?

Oppvekstkontoret administrerer saker som angår både kommunale og private barnehager i kommunen, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Kontakt

På oppvekstkontoret treffer du saksbehandler Gunn Olsen og sektorleder for læring og oppvekst, Esther K. Hoel

Dersom du ønsker å kontakte oss kan du nå oss på både telefon og mail. 

Vil du besøke oss, holder vi til i kommunens administrasjonsbygg, Tjennaveien 30 i 3.etasje. 

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 450 35 139
Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 37 19 95 73
Mobil 906 57 822