Priser

Dette koster en barnehageplass

Kommunale barnehager Tvedestrand kommune - betalingssatser f.o.m. januar 2023
Opphold Pris
100 % 3 000
80 % 2 400
70 % 2 100
60 % 1 800
50 % 1 500

 

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 360 i kostpenger per barn per måned. 

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre eller flere er barnehageplassen gratis.

Det er viktig at det er registrert riktig adresse på alle søsken slik at det kan regnes ut søskenmoderasjon. Dette skjer automatisk i programmet når to eller flere søsken har samme adresse.

Artikkelliste

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39
Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 90 65 78 22
Mobil 90 65 78 22