Priser

Dette koster en barnehageplass

Kommunale barnehager Tvedestrand kommune - betalingssatser f.o.m. januar 2020
Opphold Pris
50 % 1 568
60 % 1 881
70 % 2 195
80 % 2 508
100 % 3 135

 

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 300 i kostpenger per barn per måned. 

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre gis 50 % rabatt.