Priser

Dette koster en barnehageplass

Kommunale barnehager Tvedestrand kommune - betalingssatser f.o.m. januar 2023
Opphold Pris
100 % 3 000
80 % 2 400
70 % 2 100
60 % 1 800
50 % 1 500

 

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 360 i kostpenger per barn per måned. 

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre gis 50 % rabatt.

Det er viktig at det er registrert riktig adresse på alle søsken slik at det kan regnes ut søskenmoderasjon. Dette skjer automatisk i programmet når to eller flere søsken har samme adresse.

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 45 03 51 39
Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 90 65 78 22
Mobil 90 65 78 22