Priser

Dette koster en barnehageplass

Kommunale barnehager Tvedestrand kommune - betalingssatser f.o.m. august 2022
Opphold Pris
100 % 3 050
80 % 2 440
70 % 2 135
60 % 1 830
50 % 1 525

 

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 360 i kostpenger per barn per måned. 

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre gis 50 % rabatt.

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel
Sektorleder læring og oppvekst
E-post
Mobil 450 35 139
Gunn Olsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 948 34 912