Samarbeidspartnere

Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er det viktigste for å støtte barnets utvikling.

Likevel er det noen ganger slik at barnehagen og hjemmet trenger ekstra støtte i sitt arbeid med å sikre barnet gode utviklingsmuligheter.

Samarbeid med andre instanser er viktig i dette arbeidet. 

Instanser vi samarbeider med:

• Pedagogisk psykologisk tjeneste
Helsestasjon
• Skole
• Barnevern

Kontaktinformasjon

Linda Fedje
Enhetsleder, barnehage
E-post
Telefon 37 19 95 48
Mobil 971 75 062