Bålbrenning

Ild i skog og mark

I tidsrommet 15. april - 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog/mark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alt som ikke er innmark.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs på slik måte at det kan føre til brann. Dette gjelder også bruk av engangsgriller, andre bål og peisinnretninger, oppsending av skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall. Du må aldri forlate et bål før det er fullstendig slokt.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet 15. april - 15. september, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder.

Sankthansbål

For sankthansbål er det ikke lov å brenne søppel, bygningsavfall, plast og oljeprodukter og lignende (forurensingsloven regulerer dette).

Brannfaren må i hvert enkelt tilfelle vurderes i forhold til sted og årstid, vær og vind samt at det ikke foreligger nevneverdig fare for spredning av brann i forhold til annen bygning, brennbart opplag, gressbrann e.l.

I god tid før sankthansbålet skal det søknad til brannsjefen.

Er du usikker – la vær å brenne!

Uaktsomhet medfører straffeansvar.
Er du engstelig for skogbrann på din eiendom? Ring brannvesenet for skogbrannplakater.