Brenning av avfall

Brenning av hageavfall

Det er lov å brenne hageavfall som gress og kvist. Husk at alle bål skal være slukket før det blir mørkt. Hvis det er veldig tørt kan det bli totalforbud. Forbud mot brenning av hageavfall blir annonsert i lokalavisen og på kommunens nettsider.

Er du usikker - la vær å brenne! Uaktsomhet medfører straffeansvar.

Avfallsbrenning

Brenning av avfall er forbudt hele året. Med avfall menes gjenstander eller stoffer som for eksempel bygningsavfall, restavfall, vått hageavfall og produksjonsavfall. Forbudet følger Forurensningslovens §7. Avfall skal leveres på Hestmyr mottak.

Kontaktinformasjon

Østre Agder Brannvesen
E-post
Telefon 37 01 38 88
Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap
Telefon 37 14 36 00