Feiing og tilsyn av pipe og ildsted

Det er Østre Agder Brannvesen som står for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Tvedestrand kommune. 

Når kommer feieren?

Forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres ved behov. Alle bygninger som har ildsted inngår i ordningen.

De opplysningene du kan gi oss når vi kommer, for eksempel om ditt ildsted og hvor ofte du fyrer, er viktige når feierne skal vurdere behovet for feiing og tilsyn av ditt fyringsanlegg

Du får vil få en SMS fra oss før feieren kommer. Alle våre ansatte har id-kort med bilde. Be gjerne om å få se identifikasjon når feieren kommer.

Er du usikker på om vi har riktig kontaktinformasjon? Sjekk hvilket tlf.nr vi har registrert på deg

Ditt ansvar før feieren kommer er å

  • ha klar en stige opp til taket
  • sørge for at det er takstige på taket
  • sørge for fri tilgang til skorstein/pipe og sotluke

Hva koster det?

En skorstein/pipe kan ha flere pipeløp, og du må betale for hvert pipeløp.

Se i gebyroversikten for gjeldende sats, som vedtas av kommunestyret i budsjettmøtet i desember hvert år.

Tilsyn av bolig

Dette blir kontrollert:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/fyrkjele/fyrrom
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking)
  • Sikringsskap/elektrisk anlegg

Nytt ildsted?

Nytt ildsted må meldes til brannvesenet. 
Skjema for melding om nytt ildsted (PDF, 119 kB)

Her kan du lese

Forskrift om brannforebygging

Kontaktinformasjon

Feieravdelingen
E-post
Telefon 37 01 38 88