Politiet

Nødnummeret: 112

Bruk nødnummeret kun ved nød og behov for øyeblikkelig hjelp. Nødnummeret er gratis å ringe.

Ring politiet:  02800

Ring 02800 om du har spørsmål eller ønsker å varsle politiet om noe. Du blir automatisk koblet til sentralbordet eller operasjonssentralen i ditt nærmeste politidistrikt.

Ring direkte til nærmeste politi

Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor kan nåes på telefon 3719 9000, fredag - mandag fra kl 09.00 - 14.30, eller via epost: post.agder@politiet.no

Du kan også ta kontakt med politikontakt i Tvedestrand, som er politioverbetjent Morten Tobiassen. Han kan nås på telefon 4761 3501 eller morten.tobiassen@politiet.no

Sjekk også politiets egne nettsider https://www.politiet.no/kontakt-oss/ring-politiet/