Eiendomsskattelister

Eiendomsskattekontoret lager hvert år en skatteliste der alle skattlagte eiendommer i kommunen er ført opp med verdien på eiendommen. Listen viser skattetakst og utskreven eiendomsskatt for hver eiendom.

Eiendomsskattelisten legges ut innen utgangen av februar. Etter loven skal den ligge til offentlig ettersyn i minst 6 uker fra kunngjøringsdato.

I produksjonen i år hadde noe tekst falt ut fra skattesedlene til de med takserte eiendommer i siste linje før tabellen med skatteopplysningen:

«… takst fastsatt av sakkyndig nemnd»
Eiendomsskattelister 2021

Forklaring til tabellene: Tallene som står i kolonne for "Grunnlag", fremkommer ved å multiplisere "Takst" med en faktor på 0,6.

Tvedestrand kommune har reduksjonsfaktor på 40 %.

Promillesats for 2021 er 4.


Melding om feil eller klage må merkes med gårds- og bruksnummer og sendes skriftlig til kommunen via eDialog eller i brev:

eDialog: Send sikker post med eDialog

Brev: Tvedestrand kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 38, 4901 Tvedestrand

Kontaktinformasjon

Eiendomsskattekontoret Tvedestrand kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00

Henvendelser angående eiendomsskatt sendes til:

post@tvedestrand.kommune.no 

eller 

Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand