Eiendomsskattelister

Eiendomsskattekontoret lager hvert år en skatteliste der alle skattlagte eiendommer i kommunen er ført opp med verdien på eiendommen. Listen viser skattetakst og utskreven eiendomsskatt for hver eiendom.

Eiendomsskattelisten legges ut innen utgangen av februar. Etter loven skal den ligge til offentlig ettersyn i minst 6 uker fra kunngjøringsdato.

Eiendomsskattelister 2023

Forklaring til tabellene: Takst er taksten eller markedsverdien på en eiendom, grunnlag er eiendomsskattegrunnlaget som fremkommer ved å multiplisere taksten med skattenivået på 60%. Grunnen til dette er at kommunestyret har vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,4 (40%). Skattetaksten  er 4 promille.

Eiendomsskatteliste 2023 (PDF, 4 MB)
 

Fritaksliste for eiendomsskatt 2023 (PDF, 491 kB)


Melding om feil eller klage må merkes med gårds- og bruksnummer og sendes skriftlig til kommunen via eDialog eller i brev:

eDialog: Send sikker post med eDialog

Brev: Tvedestrand kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 38, 4901 Tvedestrand

Kontaktinformasjon

Eiendomsskattekontoret Tvedestrand kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00

Henvendelser angående eiendomsskatt sendes til:

post@tvedestrand.kommune.no 

eller 

Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand