Faktura / kommunale krav

Alle kommunale krav faktureres fra Tvedestrand kommune og innfordres av team økonomi.

  • Kommunale eiendomsavgifter faktureres fra sektor for samfunn og infrastruktur, kontakt 37199545
  • Opphold, telefon etc. på Strannasenteret faktureres fra sektor for helse, familie og rehabilitering, kontakt 37199602
  • SFO: Grunnlag fra den enkelte skole, økonomiavdelingen fakturerer. Kontakt din skole vedr. spørsmål om fakturagrunnlaget for SFO
  • Barnehage: Grunnlag fra sektor for læring og oppvekst, team økonomi fakturerer. Vedr. fakturagrunnlaget kontakt 37199573
  • Andre kommunale krav faktureres av økonomiavdelingen. Se på fakturaen din for å finne kontaktperson, ofte er kontaktpersonen en saksbehandler i en annen enhet enn team økonomi

Spørsmål knyttet til konto og kidnummer kan rettes til økonomiavdelingen.

Dersom du er uenig i kravet må du kontakte den avdelingen/sektoren som har gitt deg tjenesten.