Bruk av KID-nummer

Husk å bruke kidnummer ved innbetaling av faktura til Tvedestrand kommune. Da vil din innbetaling føres rett i økonomisystemet på ditt kundenummer, fakturaen registreres da automatisk og raskt som betalt.

Dersom du betaler uten kidnummer vil det ta lengre tid før fakturaen din blir registrert som betalt da vi får bilag fra banken og deretter må føre dette manuelt.