Flytting og adresseendring

Du har, uavhengig av inkassolovgivningen, plikt til å melde adresseendringer/flytting til folkeregisteret. Dersom kreditor/Tvedestrand kommune blir kjent med at du ikke kan nås på den adressen som opprinnelig er benyttet er folkeregisteret den naturlige kilden å søke opp ny adresse.

Her kan du sende inn flyttemelding elektronisk: Skatteetaten - meld flytting