Purring og rutiner for innfordring

Økonomiavdelingen har ansvar for innfordring av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for Tvedestrand kommune.

Ved forfalt og ubetalt faktura innfordrer Tvedestrand kommune ved å sende ut inkassovarsel, betalingsoppfordring og deretter varsel om tvangssalg/utleggsforretning.

Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling.

Tvedestrand kommune, ved økonomiavdelingen, driver egeninnfordring og har hånd om hele prosessen fra inkassovarsel til eventuell sak hos Tingretten eller Namsmannen.

Kredinor krever inn parkeringsbøter. Kontakt ps@kredinor.no

Ta gjerne kontakt med innfordring om

  • Du har fått et varsel og har spørsmål til varselet (inkasso, betalingsoppfordring eller varsel om tvangssalg/utleggsforretning)
  • Du har fått et varsel, selv om du har bestridt kravet overfor enheten som har gitt tjenesten

Ta gjerne kontakt med team økonomiavdelingen

  • Du trenger kopi av faktura
  • Du venter på en faktura som skal være sendt men ikke mottatt
  • Du trenger opplysninger om kidnummer eller kontonummer
  • Du har spørsmål til fakturaen – men det kan hende det er saksbehandler i en annen enhet som kan svare deg bedre vedr. selve kravet (saksbehandler står på fakturaen)
  • E-post kommunal innfordring - in@tvedestrand.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Beate Olsen Søraker
Konsulent, regnskap og kommunal innfordring
E-post
Mobil 91 00 87 97