Betaling av eiendomsgebyrer

Betaling av eiendomsgebyrer

Kommunale eiendomsgebyrer omfatter: 

Gebyrene faktureres i 6 terminer pr. år med forfall ca 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. desember. Målt vannforbruk avregnes og faktureres i 1. termin.

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato.  

Eiendommer med kun feiegebyr får faktura en gang i året (april).

Skal boligen stå tom i et år eller mer kan en søke om fritak for de variable utgiftene (PDF, 36 kB). Det må søkes for hvert år.

Betal eiendomsgebyrer med eFaktura eller avtalegiro 

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller avtalegiro.
Når du oppretter avtalegiro for kommunale eiendomsgebyrer, vil det kun være eiendomsgebyrer som blir betalt via denne avtalen. 

Har du fått purring?

Har du fått purring må du kontakte økonomiavdelingen. 

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale de kommunale gebyrene. Er det flere eiere kommer faktura kun til en mottaker. Er det ønskelig å endre fakturamottaker, ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Kristin (Kikki) Jordtveit
Konsulent, økonomi
E-post
Mobil 94 80 79 42

Fakturering kommunale avgifter (vann og avløp), registrering av vannmålere (for fakturering).