Betaling av eiendomsgebyrer

Betaling av eiendomsgebyrer

Kommunale eiendomsgebyrer omfatter: 

Gebyrene faktureres i 6 terminer pr. år med forfall ca 15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. desember. Målt vannforbruk avregnes og faktureres i 1. termin.

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato.  

Eiendommer med kun feiegebyr får faktura en gang i året (april).

Skal boligen stå tom i et år eller mer kan en søke om fritak for de variable utgiftene (PDF, 67 kB). Det må søkes for hvert år.

Betal eiendomsgebyrer med eFaktura eller avtalegiro 

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller avtalegiro.
Når du oppretter avtalegiro for kommunale eiendomsgebyrer, vil det kun være eiendomsgebyrer som blir betalt via denne avtalen. 

Har du fått purring?

Har du fått purring må du kontakte økonomiavdelingen. 

Endre fakturamottaker

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom har du ansvaret for å betale de kommunale gebyrene. Er det flere eiere kommer faktura kun til en mottaker. Er det ønskelig å endre fakturamottaker, ta kontakt med Teknisk drift.

Kontaktinformasjon

Ingrid Thorbjørnsen
Konsulent, kommunale avgifter
E-post
Telefon 37 19 95 45

Konsulent med ansvar for kommunale avgifter.