Gebyr for boligtilsyn og feiing

Gebyr for boligtilsyn og feiing

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale gebyrene.

Hva koster det?

Kommune

Pris pr. år/pipeløp*

Tvedestrand

375,-

*En skorstein/pipe kan ha flere pipeløp.

Søk om fritak

Du kan søke feiertjenesten om fritak hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen. 

Vi leier Østre Agder Brannvesen til å utføre tjenesten.

Kontaktinformasjon

Kristin (Kikki) Jordtveit
Konsulent, økonomi
E-post
Mobil 94 80 79 42

Fakturering kommunale avgifter (vann og avløp), registrering av vannmålere (for fakturering).