Tilkoblingsavgift vann og avløp

Koble til vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Eventuell vannmåler som skal installeres må ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Alle næringsbygg må installere vannmåler.

Utvendig arbeid (til og med vannmåler)

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig vei må du søke om gravetilltatelse.

Hva koster det?

Tilkoblingsgebyr

Pris inkl. mva

Tilkobling til kommunal vannledning

kr 16 875,-

Tilkobling til kommunal avløpsledning

kr 16 875,-

Kontaktinformasjon

Joanna Goralska
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 37 19 95 42
Mobil 945 31 133

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.

Ingrid Thorbjørnsen
Konsulent, kommunale avgifter
E-post
Telefon 37 19 95 45

Konsulent med ansvar for kommunale avgifter.