Avtalegiro og eFaktura

Ikke fått fakturaen slik du pleier å få den?

Du kan være berørt av oppdateringer som gjøres hos Bankenes betalingssentral (NETS) eller Vipps. Disse oppdateringene sendes til kommunens økonomisystem som igjen kan føre til automatiske endringer i din måte å motta faktura fra kommunen på. På grunn av oppdateringen sendes fakturaen som eFaktura i bank eller Vipps til den som står som fakturamottaker. Dette fordi det er personnummeret på den som står som fakturamottaker som er styrende.  

Det vil altså si at dersom faktura for kommunale avgifter er stilet til den ene parten, mens det er den andre parten som tidligere har opprettet eFaktura, så vil oppdateringer i bank/Vipps føre til at det er den parten som står som fakturamottaker som vil motta eFakturaen på den måten er lagt opp til i dennes bank.

Tvedestrand kommune kan dessverre ikke hjelpe til med å endre dette for kommunens kunder. Dette er avtaler mellom kunden og banken og kunden må ta kontakt med egen bank eller sjekke sin Vipps for å finne ut av hvilke eFaktura-avtaler man har. Kommunen kan gi info om hvem det er som står som fakturamottaker og vi kan se om det er opprettet eFaktura manuelt eller via en oppdatering i bankene, men vi kan ikke se hvilken konto det er opprettet eFaktura fra eller hvilken mail som er registrert i den enkeltes bank.

Vi oppfordrer likevel alle til å tegne avtale om eFaktura eller Avtalegiro, men med stadig flere automatiseringer så ber vi deg være bevisst på hvilke valg som gjøres i bank eller Vipps. Dette kan selvsagt også være ubevisste valg ved at bank og Vipps gjør oppdateringer eller at kunden ubevisst oppretter såkalt «Jatakk til alle» eller «Alltid eFaktura» i egen bank.

«Alltid eFaktura» eller «Jatakk til alle»

Hvis du har dette slått på i Vipps eller nettbank vil fakturaer bli sendt til den som står som fakturamottaker (ref. info over). Sjekk innstillingene dine i Vipps eller i nettbank. Ta kontakt med banken din hvis du trenger hjelp. 

eFaktura

Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten. Merk at hvis du har eFakturaavtale med kommunen, vil alle fakturaer du får fra kommunen (eiendomsgebyr, SFO, hjemmehjelp, osv.) komme som eFaktura i banken til den som står som fakturamottaker. Du kan klikke på eFakturaen i nettbanken for å se hva du betaler for. Hvordan og hva du ser av eFakturaen er innstillinger i din bank.

eFaktura: Bruk kundenr. på fakturaen som eFakturareferanse.

Avtalegiro

Hvis du kun vil ha avtalegiro, kan du selv velge å få kopi av faktura i posten. Dette velger du ved å krysse av for varsel når du oppretter avtalen i nettbanken. Hvordan og hva du ser av avtalegiroen er innstillinger i din bank.

Det kan ta litt tid etter opprettelse i bank før Avtalegiro trer i kraft. Dersom du mottar giro fra oss pr. post må disse betales på vanlig måte inntil oppdatering av din avtalegiro er registrert fra bank til kommunen.

Avtalegiro: Bruk KID-nr. på fakturaen som avtalegiroreferanse.

Info klippet fra Vipps:

Hvorfor mottar jeg regninger eller eFaktura i Vipps?

Hvis du mottar en regning i Vipps er det fordi du har takket ja til det i appen din. Du takker ja eller nei til dette i din profil, og du kan skru av eller på at du vil betale regninger med Vipps, under Regninger og eFaktura i dine profilinnstillinger.

Vipps er en flate du mottar regningen i, og du mottar eFaktura i Vipps fordi du har takket ja til eFaktura via nettbanken. Du kan selv velge om du vil betale regningen i Vipps.

Slik gjør du hvis du vil skru av eFaktura i Vipps:

  • Gå inn på Profil i Vipps (nede til høyre)
  • Velg Regninger og eFaktura
  • Skru av Vis regninger i Vipps