Avtalegiro og eFaktura

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura eller Avtalegiro. Husk at avtalene opprettes og endres i nettbanken din. Ta kontakt med banken din hvis du trenger hjelp. 

Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten. Merk at hvis du har eFakturaavtale med kommunen, vil alle fakturaer du får fra kommunen (eiendomsgebyrer, SFO, hjemmehjelp, osv.) komme som eFaktura i banken. Du kan klikke på eFakturaen i nettbanken for å se hva du betaler for. 

Hvis du kun vil ha avtalegiro, kan du selv velge å få kopi av faktura i posten. Dette velger du ved å krysse av for varsel når du oppretter avtalen i nettbanken. 

Avtalegiro. Bruk KID-nr. på fakturaen som avtalegiroreferanse

eFaktura. Bruk kundenr. på fakturaen som eFakturareferanse.