Eiendomsskatteliste

Eiendomsskattekontoret lager hvert år en skatteliste der alle skattlagte eiendommer i kommunen er ført opp med verdien på eiendommen. Listen viser skattetakst og utskreven eiendomsskatt for hver eiendom.

Eiendomsskattelisten legges ut innen utgangen av februar. Etter loven skal den ligge til offentlig ettersyn i minst 6 uker fra kunngjøringsdato.

Eiendomsskattelister 2020 Forklaring til tabellene: Tallene som står i kolonne for "Grunnlag", fremkommer ved å multiplisere "Takst" med en faktor på 0,6 og deretter trekke fra bunnfradrag på 90 000 kroner. Det gis kun bunnfradrag for boenheter.
Eiendomsskattelister 2020
Skattelister 2020 - Offentlig ettersyn Hjemmel for fritak
Eiendomsskatteliste 2020 (.PDF, 2 MB)
Eiendomsskatteliste fritak kommunale eiendommer 2020 (.PDF, 32 kB) § 5d
Eiendomsskatteliste fritak nye eiendommer 2020 (.PDF, 15 kB) § 7c
Eiendomsskatteliste fritak statlige eiendommer 2020 (.PDF, 9 kB) § 5a
Eiendomsskatteliste fritak lag, foreninger, stiftelser, institusjoner 2020 (.PDF, 14 kB) § 7a
Eiendomsskatteliste fritak bygg med historisk verdi 2020 (.PDF, 5 kB) § 7b

Melding om feil eller klage må merkes med gårds- og bruksnummer og sendes til kommunen på e-post eller i brev:

Kontaktinformasjon

Eiendomsskattekontoret Tvedestrand kommune
E-post
Telefon 37 19 95 00

Henvendelser angående eiendomsskatt sendes til:

post@tvedestrand.kommune.no 

eller 

Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand