Eiendomsskatteliste

Eiendomsskattekontoret lager hvert år en skatteliste der alle skattlagte eiendommer i kommunen er ført opp med verdien på eiendommen. Listen viser skattetakst og utskreven eiendomsskatt for hver eiendom.

Eiendomsskattelisten legges ut innen utgangen av februar. Etter loven skal den ligge til offentlig ettersyn i minst 6 uker fra kunngjøringsdato.


Melding om feil eller klage må merkes med gårds- og bruksnummer og sendes til kommunen på e-post eller i brev:

Kontaktinformasjon

Thomas Jørgensen
Konsulent, økonomi
E-post
Telefon 37 19 95 85
Mobil 909 90 978