Eiendomsskatteliste

Eiendomsskattekontoret lager hvert år en skatteliste der alle skattlagte eiendommer i kommunen er ført opp med verdien på eiendommen. Listen viser skattetakst og utskreven eiendomsskatt for hver eiendom.

Eiendomsskattelisten legges ut innen utgangen av februar. Etter loven skal den ligge til offentlig ettersyn i minst 6 uker fra kunngjøringsdato.


Melding om feil eller klage må merkes med gårds- og bruksnummer og sendes til kommunen på e-post eller i brev:

Kontaktinformasjon

Silje Severinsen
Rådgiver
E-post
Telefon 37 19 95 61

Tilstede på eiendomsskattekontoret på tirsdager.