Bankkonti til Tvedestrand kommune

Konto for betaling av kommunale eiendomsavgifter og andre krav til Tvedestrand kommune:

Faktura m/ kid 2801 09 60624
Drift 2826 07 10003
Parkeringsbot 2801 43 94054