Ikke mottatt faktura?

Ikke mottatt faktura - hvem har ansvaret?

Som en hovedregel er det skyldner/fakturamottaker sitt ansvar å melde i fra om ny adresse til fordringshaver/fakturautsender. Det er ingen krav i inkassoloven til å dokumentere at krav er sendt ved å kreve at sendinger gjøres rekommandert. Det ansees som tilstrekkelig å sannsynliggjøre at faktura/brev er sendt ved å fremskaffe kopi.

Du som kunde av Tvedestrand kommune har ansvar for å varsle om adresseendringer. Kun for fakturering av kommunale eiendomsavgifter leses det automatisk mot eiendomsregisteret og adresseendringer blir registrert i forkant av fakturering.