Purring og rutiner for innfordring

Team økonomi har ansvar for innfordring av kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav for Tvedestrand kommune.

Ved forfalt og ubetalt faktura innfordrer Tvedestrand kommune ved å sende ut inkassovarsel, betalingsoppfordring og deretter varsel om tvangssalg/utleggsforretning.

Finansdepartementet fastsetter hvert år inkassosatser og nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling.

Tvedestrand kommune v/team økonomi driver egeninnfordring og har hånd om hele prosessen fra inkassovarsel til evt sak hos Tingretten eller Namsmannen.

Kredinor krever inn parkeringsbøter. Kontakt ps@kredinor.no. Kontaktperson i Tvedestrand kommune vedr. parkeringsbøter er Otto Bugge, telefon: 371 99 555.

Ta gjerne kontakt med innfordring om

  • Du har fått et varsel og har spørsmål til varselet (inkasso, betalingsoppfordring eller varsel om tvangssalg/utleggsforretning)
  • Du har fått et varsel, selv om du har bestridt kravet overfor enheten som har gitt tjenesten

Ta gjerne kontakt med team økonomi om

  • Du trenger kopi av faktura
  • Du venter på en faktura som skal være sendt men ikke mottatt
  • Du trenger opplysninger om kidnummer eller kontonummer
  • Du har spørsmål til fakturaen – men det kan hende det er saksbehandler i en annen enhet som kan svare deg bedre vedr. selve kravet (saksbehandler står på fakturaen)

Kontakt

Beate Olsen Søraker – kommunal innfordring – 371 99 583

Thomas Jørgensen – fakturering og eiendomsskatt – 371 99 585

Elisabeth Aasbø Larsen – fakturering og regnskap – 371 99 535

Beate Pettersson – økonomisjef – 371 99 598

Kontaktinformasjon

Beate Olsen Søraker
Konsulent, regnskap og kommunal innfordring
E-post
Telefon 37 19 95 83