Om biblioteket

Tvedestrand folkebibliotek er nettopp hva navnet sier - et folkebibliotek. Det vil blant annet si at vi er et av de ytterst få gratistilbudene og møteplassene som finnes i det norske samfunnet. Du kan komme og bare være i fred. Du kan benytte deg av våre tilbud, enten det er bøker og magasiner, publikums-pc-er eller studie- og leseplasser. Bibliotekpersonalet er tilgjengelig for veiledning, søk og tilrettelegging.

Den nye Folkebibliotekloven av 2014 sier blant annet at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Dette nye mandatet merkes godt - også i Tvedestrand folkebibliotek. Biblioteket er et sted å treffes og være sammen. Det er et sted der du kan høre, spørre, oppleve, diskutere, være enig og uenig, bli tatt på alvor og i det hele tatt få utvikle deg som person.