BTI / BTS Bedre Tverrfaglig Innsats. Bedre Tverrsektoriell Samhandling

Hva er BTI

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring til. 

Hvordan kan BTI-modellen bidra til at barn og unge får en positiv utvikling i livet, så tidlig som mulig?