BTS-kommunens system for oppfølging av barn og unge

Hva er BTI

I Tvedestrand skal det være trygt og godt å vokse opp. Likevel kan det oppstå utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. Derfor arbeider vi for Bedre Tverrfaglig Samhandling (BTS), for å sikre at alle barn og unge skal få den hjelpen de trenger. Kommunen er pålagt ved lov å samordne tjenestetilbudet på tvers av sektorer og tjenesteområder. Vi skal samarbeide, og denne nettsiden viser hvordan dette arbeidet er lagt opp i Tvedestrand.

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring til. Hvordan kan BTI-modellen bidra til at barn og unge får en positiv utvikling i livet, så tidlig som mulig?