Ansatt

Som ansatt i Tvedestrand kommune har du et særlig ansvar for å være oppmerksom på barn og unge som har eller kan ha problemer i hverdagen. Du har ansvar for å iverksette tiltak som kan hjelpe det enkelt barn eller den unge for at de skal kunne mestre livssituasjonen sin på en god måte. 

Nedenfor finner du lenker til hvordan vi jobber med dette i Tvedestrand, hvilke handlinger vi skal gjennomføre - Handlingsveilederen, hvordan systemet og hjelpeapparatet er bygget opp – Samhandlingsmodellen og hvilke verktøy vi har utarbeidet som konkret hjelp i arbeidet - Verktøy.

 

Egendefinert