BTS - Kommunens systematiske samhandlingsmodell

Tvedestrand kommune har fått tilskudd fra Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) for å utvikle et samhandlingsprosjekt kalt “Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.”

Det innebærer å utvikle en samhandlingsmodell hvor det synliggjøres hvordan kommunen samarbeider tverrsektorielt for å sikre at barn og unge det knytter seg en uro til blir identifisert tidlig og fulgt opp uten avbrudd i oppfølgingen.  

Her kan de finne ut hvordan kommunen samhandler på individnivå, tjenestenivå og på kommunenivå. 

Egendefinert