Evaluering

Evaluering er systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet. Et godt datagrunnlag er avgjørende for felles refleksjon og læring. Ved å evaluere tiltakene jevnlig på alle tre nivå kan vi legge til rette for utvikling av bedre praksis i arbeidet med identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. 

Kommunalt nivå 

Ressursgruppen (tidligere prosjektgruppen), skal evaluere kontinuerlig hvordan samhandlingsmodellen i Tvedestrand kommune virker, både i forhold til samhandling tverrfaglig og i forhold til resultatene for brukerne, gjennom innsamling av fakta, refleksjon og utarbeiding av nødvendige løsninger eller endringer. Gruppen tar opp og spiller inn forslag til endringer i prosedyrene til styringsgruppen (sektorledermøtet). Den enkelte ansatte har også et ansvar for å ta opp endringer som kan bedre tjenestetilbudet. 

Tjenestenivå 

Arbeidet med identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge skal systematisk evalueres i alle enheter i deres interne møter. Enhetene er tett på brukerne og følger arbeidet tett. De har også relativt ofte møter med mellomledere fra ulike tjenester, der de snakker om utfordringer, hvilke tiltak vi har og hvordan tiltakene fungerer. Den enkelte ansatte har også et ansvar for å ta opp endringer som kan bedre tjenestetilbudet. 

Individnivå 

BTI-arbeidet i Tvedestrand og modellen som er utarbeidet skal evalueres jevnlig. Det er satt ned en gruppe (tidligere prosjektgruppen) som skal jobbe med å holde ved like, oppdatere og evaluere modellen. De som bruker modellen, har mulighet til å gi tilbakemelding elektronisk via kommunens hjemmeside. Dette vil bidra til å videreutvikle modellen etter brukernes behov. 

Generelt 

Det er laget en prosedyre (DOCX, 13 kB) for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Det er også laget en punktliste (DOCX, 14 kB) for innholdet i evalueringsprosessen.