Samhandlingsavtaler

Siden er under konstruksjon og vil kontinuerlig bli oppdatert. Kom gjerne mad tilbakemeldinger.

Her finner du en oversikt over samhandlingsavtaler kommunen har med andre tjenester utenfor kommunen eller interkommunale samarbeidsavtaler.

Samhandlingsavtale mellom barneverntjenestene i Agder og Agder politidistrikt i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn kan du lese her (PDF, 830 kB).