Foreldrestøttende tiltak

Foreldrestøtte er alle typer støtte som kan styrke foreldre i foreldrerollen. Støtten kan variere i form og innhold. Alt fra støtte fra egen familie og uformelle nettverk, til råd, veiledning og kunnskapsbaserte programmer i offentlig, frivillig og privat regi. Foreldrestøtte tilbys både til foreldre flest og foreldre som av ulike årsaker har særlige utfordringer. Hensikten er å styrke relasjonen mellom foreldrene, mellom foreldrene og barna, og styrke omsorgsbetingelsene for barns oppvekst.

I Tvedestrand drives foreldrestøttende tiltak av helsestasjonen.
For mer informasjon om helsestasjonen og deres tilbud til barn, unge og foreldre trykker du her.