Gode råd til barn og ungdom

Er du urolig for deg selv, dine søsken eller en venn? 

Tvedestrand kommune skal være en god kommune å bo og leve i for alle. Alle barn har rett til å være trygge og å ha det de trenger. Dersom du kjenner at du har det vanskelig hjemme, på skolen eller i fritiden, eller vet om et barn eller en ungdom som ikke har det bra, er det viktig at du sier ifra. Å si ifra er med på å avslutte en vanskelig situasjon.  

I Tvedestrand kommune er det mange voksne du kan snakke med om det du er urolig for, enten det gjelder deg selv, venner eller familien. Nedenfor kan du finne ut hvem du kan kontakte for å få gode råde. 

Disse kan hjelpe deg der du bor

En som du stoler på

Når du eller noen du kjenner har det vanskelig, er det viktig å fortelle det til noen. Det er mange rundt deg som bryr seg og ønsker å hjelpe. Ta kontakt med en du stoler på. En slik person kan være lærer, helsesykepleier, fotballtrener, en god venn eller noen i familien. 

Du kan også ta kontakt med noen av de som er lista opp under. 

Helsesykepleier

Tvedestrand helsestasjon holder til i Fritz Smithsgt. 1 i Tvedestrand sentrum.  De gir tjenester til barn og ungdom i alderen 0-20 år og deres foresatte, og til gravide. Tlf.:  37 19 93 33 / 900 95 062. 

Besøk sidene til helsestasjonen for mer informasjon. 

Helsesykepleier i skolen

Helsestasjonen har også helsesykepleier til stede ved hver skole i Tvedestrand kommune. Du kan ta direkte kontakt med helsesykepleier på din skole

Helsestasjon for ungdom

Tvedestrand kommune tilbyr helsestasjon for ungdom. Det er drop-in hver mandag (stengt i skoleferiene) fra 14.30 – 16.00. Timer utenom avtales med helsesykepleier (helsesøster) eller jordmor.

Ta gjerne kontakt for en prat. Vi ønsker å snakke med deg uansett alvorsgrad på problemer. Ingenting er et for lite problem. I tillegg tilbyr vi prevensjonsveiledning, testing for seksuelt overførbare sykdommer, graviditetstesting, samtaler om psykisk og fysisk helse med mer. 

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Tjenesten er lovpålagt, Tvedestrand kommune inngår i et interkommunalt samarbeid om PPT, vertskommune er Risør. 

Her kan du lese mer om PPT

Fastlege

Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. I Tvedestrand er det 7 leger fordelt på 2 legekontor, se oversikt på siden Leger i Tvedestrand

Du har rett til å bytte fastlege inn til to ganger pr. kalenderår og du kan ha fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Fastlegen er ansvarlig for å følge opp pasientene sine i legekontoret sin åpningstid. 

Ved akutt oppstått skade eller sjukdom utenom fastlegens åpningstid må du kontakte legevakta (116 117). Dersom det står om liv, ring 113.

Les mer om fastlegeordningen her

Barnevern

Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli har felles barneverntjeneste med tilholdssted på Brokelandsheia i Gjerstad kommune (som også er vertskommune): Barneverntjenesten Øst i Agder

Mange vet ikke at barnevernet kan hjelpe når livet blir for vanskelig. 

Ulike utfordringer i livet og hverdagen kan påvirke hvordan foreldrene klarer å være til stede for barna sine. Noen foreldre kan streve med alvorlige bekymringer for barnas utvikling, for økonomi, bolig, psykisk helse, et lite nettverk, konflikter i familien eller andre utfordringer som påvirker dem. 

Barnevernet jobber for at barn og unge skal trives og utvikle seg. Det meste av barnevernets arbeid er å støtte og styrke foreldre til å mestre hverdagen sammen med barna sine.  

Trenger du å snakke med noen om hvordan du har det hjemme? Om du ikke vil snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg om deg. 

Hva kan du gjøre dersom du ikke har det bra hjemme?

Barnevernsvakta
Barnevernvakten er er et interkommunalt samarbeid om akuttberedskap for barneverntjenesten, Arendal er vertskommune. Hovedoppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner, og de skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt. 

Telefon:
37 01 31 01
116 111
02800

Åpningstider:
Mandag til torsdag fra kl 08.00 - 23.00.
Fredag kl. 08.00 - 00.00.
Lørdag og søndag fra kl. 16.00 - 00.00.
Utenom åpningstid besvares telefonhenvendelser av Alarmtelefonen for Barn og Unge.

Besøksadresse:
Maxis Kjøpesenter, 2. etg.
Vesterveien 44
4839 Arendal 

Postadresse:
Barnevernvakten i Arendal
Postboks 123
4891 Grimstad

Politi

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for noe ulovlig? Eller er du kanskje usikker på om det du har blitt utsatt for, er ulovlig eller ikke? Da kan du ta kontakt med politiet der du bor. Klikk her for å lese mer om hva politiet kan hjelpe deg med

Tvedestrand og Vegårshei politistasjon
Agder politidistrikt
Industriveien 5
4900 Tvedestrand

Telefon 38 13 60 00

E-post post.agder@politiet.no

 

Klikk her for å komme til politiets nettside 

 

Gode råd til barn og unge

Hjelpetelefoner, chattetjenester og nettsider
Hjelpetelefoner, chattetjenester og nettsider
Navn Tilbud Tjeneste Telefon
Alarmtelefonen for barn og unge Opplever du vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsekteskap eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner? Da kan du ta kontakt med alarmtelefonen for barn og unge. Du kan også ringe dersom du tror noen andre barn har det vanskelig. Telefon, SMS og e-post 116111
Barn av rusmisbrukere Har du en mor, en far eller andre nær deg som ruser seg på alkohol eller narkotika? Da kan du benytte deg av chattetilbudet BaRsnakk. Her kan du chatte helt anonymt om det du har på hjertet. Ingen tema eller spørsmål er feil og du deler kun det du har lyst til. Chat
Kirkens SOS Kirkens SOS er ei døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett. Her er det alltid noen som tar imot samtaler, 24/7. Du kan også sende melding og chatte. Telefon, SMS og chat 22400040
Kors på halsen Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud til alle opp til 18 år. Du kan ta opp det som er viktig for deg ved å ringe, sende epost eller chatte. Her får du snakke med en voksen du kan stole på. Du er anonym og kan fortelle alt. Telefon, chat, epost der du kan diskutere med andre 80033321
Mental helse sin hjelpetelefon Mental helse sin hjelpetelefon er et felles europeisk hjelpetelefonnummer. Det vil si at du kan ringe 116 123 i det området du er i og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppholder deg i, så lenge du er innenfor EU/EØS land. Dette er en tjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym, og de har taushetsplikt. Telefon 116123
RUStelefonen Du kan få informasjon om rusmiddelproblematikk ved å ringe RUStelefonen. Du kan ta kontakt anonymt via telefon, chat eller spørreskjema. Du kan ta kontakt enten du er brukar, pårørende eller bare har spørsmål om rus. Telefon, chat og innsending av spørsmål 08588
Røde Kors sin telefon om tvangsekteskap En hjelpetelefon som gir informasjon og veiledning knyttet til tema som tvangsekteskap, kjønnslemlesting og æresrelatert vold. Telefon 81555201
Ung.no Ung.no er en offentlig informasjonskanal for ungdom. Denne kanalen gir informasjon om rettighetene dine, mulighetene og pliktene. Målgruppa er ungdom mellom 13 og 20 år. Nettsted. Kan også sende inn spørsmål.
Ungdomstelefonen Dette er telefon-, chat- og meldingstjenesten til Skeiv Ungdom, og blir bemannet av unge voksne mellom 18 og 30 år. Ungdomstelefonen er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn og identitet. Andre temaer kan være følelser, forelskelse og sikker sex. Telefon, SMS og chat 40000777
Vold- og overgrepslinja Vold- og overgrepslinja er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan også ta kontakt dersom du har behov for at noen lytter til deg. Vi kan hjelpe med å finne fram til andre hjelpetilbud i nærheten der du bor. Telefon 116006

 

Dine rettigheter

Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale som gir barn og unge et særskilt menneskerettsvern. Barnekonvensjonen er også kalla barna sin egen grunnlov. Norge har skrevet under barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem.  

Barnelova (lov om barn og foreldre) regulerer blant annet foreldre sine plikter og ansvar, og barna sine rettigheter. Les mer om barnelova på ung.no.

Har du det vanskelig hjemme

Har du foreldre som ofte krangler, som skal skille seg, eller opplever du vold i hjemmet? Her er lenker til informasjon og gode råd:

Når foreldre krangler

Skilsmisse

Drikker din mor eller far for mye?

Foreldre med psykiske problem? 

Opplever du vold i hjemmet? 

Nettvett

Nettvett handler om å være smart når du er på nett. Enten det er på mobil, nettbrett eller pc. Både barn og voksne trenger å lære om nettvett, slik at vi kan unngå uheldige opplevelser når vi spiller, chatter, deler bilder eller leter etter informasjon. 

Har du opplevd krenking på nett og trenger hjelp? Ta kontakt med noen under "disse kan hjelpe". 

Lenker til info og råd om nettvett:

Om nettvett - Redd barna

Redd barnas nettvettregler 

Om nettvett - ung.no

Nettvett.no

Gode råd om nettvett - ung.no

Delbart? - politiet

Er det delbart? Se film

Slettmeg.no

Retten til et trygt og godt læringsmiljø

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Barnehager og skoler har nulltoleranse mot mobbing, krenking, vold, diskriminering og trakassering. Barnehagene og skolene tolererer ikke baksnakking, isolering, utestenging, hatytringer eller mer indirekte krenkelser. 

Om du opplever miljøet du er i som utrygt, si ifra til en venn, voksne i  barnehagen/skolen eller til foreldrene dine. De voksne i barnehage og skole har aktivitetsplikt. Det betyr at de har plikt til å undersøke og iverksette tiltak til det blir bedre.

Andre som kan bistå er hjelpetjenestene i kommunen som helsesykepleier og PPT.

Ansatte i barnehagen har også en aktivitetsplikt. Det samme gjelder ansatte i skolen

Kropp og seksualitet

Her finner du gode nettsider og artikler som omhandler kropp, identitet og seksualitet. Du finner også informasjon om hva et seksuelt overgrep er. Dersom du har opplevd dette, må du ta kontakt med noen du stoler på 

Lurer du på noe om kropp og sex?

Hva er seksuelle overgrep?

Få hjelp etter seksuelle overgrep