Ressursbank BTI

Her er en oversikt over ressurser/ tiltak kommunen har i forhold til oppfølging av utsatte familier, barn og unge.

Siden er under konstruksjon og vil redigeres /kompletteres fortløpende.

Arbeidsglede
Rus og avhengighet
Kommunale boliger
Koordinerende enhet