Bli støtte/fritidskontakt

Har du lyst til å hjelpe andre mennesker ut i meningsfull aktivitet, samtidig som du får gode opplevelser og gode menneskemøter?  

Kort fortalt

  • Som støtte/fritidskontakt er du en brobygger til sosial aktivitet og deltakelse 
  • Målet med støtte/fritidskontakttjenesten er å forebygge isolasjon og ensomhet og at deltaker skal få en meningsfull fritid sammen med andre
  • Som støttekontakt utgjør du en viktig forskjell i livet til mennesker som trenger støtte for å komme ut på aktivitet
  • Utgangspunktet for oppdrag som støtte/fritidskontakt er hva som er viktig for den enkelte bruker

Viktig informasjon

  • For å kunne blir støtte/fritidskontakt må man være fylt 18 år. Det kreves også at det fremlegges tilfredsstillende politiattest før ansettelse 
  • Har du et hjerte for å hjelp andre og noen ledige timer hver uke, er du velkommen til å søke om å bli støtte/fritidskontakt hos oss
  • Vi trenger deg som er engasjert og pliktoppfyllende til å bli støtte/fritidskontakt
  • Har du spørsmål eller lurer på noe ta gjerne kontakt på telefon eller e-post
  • Støtte/fritidskontakt blir fulgt opp av veileder
  • Lønnet oppdrag

Send inn søknadsskjema for å bli støtte/fritidskontakt (PDF, 138 kB)

Kontaktinformasjon

Unni Mesel Nilsen
Avdelingsleder Aktivitets- og arbeidstrening
E-post
Mobil 47 45 25 38